FORETAKSINFORMASJON

Scenekunstforlaget AS
c/o Norsk scenekunstbruk AS
Storgt 10b
0155 Oslo

tlf: +47 22 42 58 10
e: post(a)scenekunstforlaget.no

org.nr. 916 215 924

 

PRODUKTINFORMASJON OG PRIS

Produktinformasjon
<Skriv inn produktinformasjon om hver enkelt vare. Produktinformasjon skal gi kunden nødvendig informasjon om varens egenskaper, mengde m.m.>

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre
<skriv hvordan dere behandler ordrene>

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss <sett inn antall dager> virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare <skriv hvordan kunden får beskjed om dette>.

Frakt
Vi sender varene <skriv noe her om hvordan varene sendes>. Kostnader forbundet med frakt er <skriv inn relevant informasjon, hva det vil koste og om kunden kan velge mellom ulike måter å sende på>

Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger
<Butikknavn> behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler hos <butikknavn> blir betalingen behandlet av <terminalleverandør>, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varene <skriv noe om hva kunden skal gjøre for å avbestille varen>

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi <butikknavn> skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. <Butikknavn> vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med <butikknavn> informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Garanti
<Opplysning om garanti på varene. Garantien gir kunden rettigheter som går ut over retten til reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerkjøpsloven>

Varighet
Hvis relevant, skal det opplyses om avtalens varighet og eventuelt minste bindingstid. For avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, skal det opplyses om vilkårene for å si opp avtalen.