Scenekunstforlaget AS er etablert av Scenekunstbruket

I forlengelsen av boka Scenekunsten og de unge (Vidarforlaget 2014), ønsker Scenekunstbruket å videreføre arbeidet med å tilgjengeliggjøre praksisbasert, akademisk og kontekstualisert fagkunnskap om feltet scenekunst. Scenekunstforlaget vil også publisere innenfor feltet scenekunst for et ungt publikum.

Scenekunstforlaget er et forlag som skal ha en bred portefølje og synliggjøre ulike deler av scenekunstfeltet. Vi vil ta imot bokprosjekter fra det utøvende feltet, undervisningssektoren, akademia, arrangører og andre. Forlaget skal ikke bare publisere bøker om det som har vært, men fange opp prosjekter om strømninger som nå skjer på scenekunstfeltet. Vi ønsker også å åpne opp for publikasjoner skrevet av de unge.

 

KONTAKT:
Scenekunstforlaget AS
c/o Scenekunstbruket
Kabelgata 19
0580 Oslo
tlf: (+47) 22 42 58 10
post@scenekunstforlaget.no